|
|
Služby

Aktuality

17. 07. 2017 | Změna na pozici ředitele Plastikářského klastru

Při příležitosti Valné hromady Plastikářského klastru č. 32, která proběhla 27.6.2017, došlo ke změně na pozici ředitele klastru. Ing. Jaroslav Toufar odstoupil z funkce a novým ředitelem byl zvolen Ing. David Hausner. Gratulujeme! Zároveň děkujeme Ing. Toufarovi za dlouholetou úspěšnou spolupráci.

19. 05. 2017 | Vzdělávací workshop

Dne 6.6.2017 od 13:00 si Vás dovolujeme pozvat na workshop zaměřený na plastikářské firmy představující nové trendy v oblasti biopolymerů a biokompozitů. V programu budou zahrnuta témata: Polymery vs. biopolymery, Biodegradace a biodegradabilní polymery, Biokompozity - vlastnosti, aplikace a tržní nabídka a dále bude pozornost zaměřena na WPC kompozity.  Dále... více

28. 04. 2017 | Seminář "Možnosti financování VaV a Inovací"

Dovolujeme si přinést pozvánku na seminář "Možnoosti financování VaV a inovací". Akce je pořádaná Technologickým inovačním centrem Zlín dne 3.5.2017. Podrobné informace naleznete v příloze, zájemci se mohou registrovat na cerna@ticzlin.cz.

11. 04. 2017 | 12. běh kurzu Baťova manažerská škola

Přinášíme pozvání na kurz Baťova manažerská škola, který se bude konat ve dnech 1. a 2. června 2017 v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Téma 12. běhu kurzu je "Celostní přístup v managementu". Přednášejícími jsou známý ekonom prof. Milan Zelený, historici PhDr. Zdeněk Pokluda a Mgr. Miroslava Štýbrová.... více

10. 04. 2017 | Podání žádostí o podporu v rámci III. výzvy Spolupráce - Klastry OP PIK

Dne 7.4.2017 jsme úspěšně zaregistrovali 3 žádosti o podporu v rámci OP PIK, III. výzvy SPOLUPRÁCE-KLASTRY. Jedná se o projekty: Plastr 2017 – INFRASTRUKTURA (výzva 01_16_080 SPOLUPRÁCE - KLASTRY - III. VÝZVA - SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_080/0008787) Plastr 2017 – VaV (Průmyslový vývoj v oblasti plastových odpadů a... více

16. 02. 2017 | Schválení dalšího projektu OP PIK Spolupráce - Klastry - Výzva I.

Dne 14.2.2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytutí dotace pro čtvrtý projekt Plastikářského klastru připravený v rámci Výzvy I OP PIK Spolupráce - Klastry. Jedná se o projekt kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet s názvem "Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při... více

10. 01. 2017 | Tři projekty OP PIK Spolupráce - Klastry finálně schváleny!

Tři projekty OP PIK, které Plastikářský klastr připravil do 1. výzvy programu Spolupráce - Klastry, byly finálně schváleny (jsou vydána "Rozhodnutí o poskytnutí dotace"). Jedná se o: Rozvoj „Střediska pro modelování výrobků z plastů“ (Plastr 2015 – infrastruktura, výzva 01_15_008 Spolupráce – Klastry – I. Výzva – Sdílená... více

24. 11. 2016 | Další ročník European Plastics Innovation Awards 2017

Society of Plastics Engineers a PlasticsEurope pořádá další ročník cen European Plastics Innovation Awards. Soutěží se v 8 kategoriích - Best Plastic Application Design, Best Design for End-of-Life, Intelligent and Smart Plastics, Material Innovation, Hybrid Product, Best Application for Enhanced Sustainability, Best Lightweight Innovation, New Surfaces for Plastic Parts. Termín pro zasílání přihlášek... více

02. 11. 2016 | Veletrh pracovních příležitostí Business Days - příležitost nejen pro studenty UTB

Dne 1.11.2016 jsme se zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí Business Days. Akci pořádalo Job Centrum UTB ve Zlíně jako jedinečnou příležitost navázat spolupráci mezi studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na jedné straně a zástupci zaměstnavatelů na straně druhé. Naším cílem bylo prezentovat možnost zprostředkování stáží v... více

01. 11. 2016 | Semináře TIC Zlín - různé aspekty VaVaI

Dovolujeme si přinést pozvánku na následující semináře pořádané Technologickým inovačním centrem Zlín v období listopad - prosinec 2016. 29.11.2016 Právní povědomí pro oblast VaVaI, přednášející: Dr. Mgr. Aleš Vlk (ze společnosti ALEVIA) + JUDr. Karel Zuska (AK HOLEC, ZUSKA) 6.12.2016 Systémy pro sledování vědecké činnosti,... více